Úvodní stránka

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘENÍ   

Vítejte na webu projektu
Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku

Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Prioritní osa podpory:
Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku
CZ.05.3.24/0.0/0.0/15_007/0000258
3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika


Celkové výdaje na projekt 
Celkové nezpůsobilé výdaje na projekt
Celkové způsobilé výdaje na projekt

116 012 249,56 Kč
  20 134 357,36 Kč
 
95 877 892,20 Kč     100 %

Financování projektu: Zdroje žadatele
Podpora z FS (dotace)

  14 381 683,83 Kč      15 %
  81 496 208,37 Kč      85 %
Implementační agentura: Státní fond životního prostředí ČR