Subjekty realizace projektu

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘENÍ   

Ministerstvo životního prostředí

Operační program Životní prostředí

Státní fond životního prostředí

DIAMO, státní podnik

FCC Enviroment

GEOtest, a. s.

CZ BIJO a. s.