Termíny realizace

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘENÍ   

Podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem díla:                                    

Podpis smlouvy o dílo s TDI:                                                           

Předání staveniště a zahájení realizace díla:                                  

Ukončení realizace projektu:                                                           

Předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce (MŽP, SFŽP):

13. 1. 2017

19. 1. 2017

25. 9. 2017

29. 10. 2018

30. 4. 2019