Aktuality

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘENÍ   

Září 2017


Dne 25. 9. 2017 bylo předáno staveniště zhotoviteli díla.


Srpen 2017

MěÚ Milevsko, odbor regionálního rozvoje vydává územní rozhodnutí pro vybudování hydrogeologických sanačních vrtů MP-5, MP-6
a jímacích objektů JO-1 až JO-3 a vsakovacího drénu.


Červenec 2017

Vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí k materiálu „Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí
v Milevsku – realizační projekt sanačních prací“.

Březen 2017

Na SFŽP byly předloženy aktualizované doklady potřebné pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu.

Prosinec 2016

Bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele díla.
Vítězným uchazečem výběrového řízení na zhotovitele se stalo „Sdružení FCC - GEOtest - Sanace obalovny Milevsko“.
Smlouva o dílo se zhotovitelem byla podepsána dne 13. 1. 2017.